CUNG CẤP DỊCH VỤ

Dịch vụ tiêu biểu
website template image

1. Factsheet
2. Báo cáo Market Capture
3. Báo cáo Tiêu chuẩn
4. Báo cáo Chuyên sâu

Ghi chú : Các báo cáo trên là các sản phẩm chính. Ngoài ra, bạn có thể yêu cầu chúng tôi cung cấp các loại báo cáo khác phù hợp với yêu cầu và mục tiêu kinh doanh của bạn.

Chọn dịch vụ
Chi tiết dịch vụ

Bước 1

Lựa chọn 01 dịch vụ bất kỳ và tải Mẫu đăng ký dịch vụ phía dưới:

Bước 2

Điền đầy đủ thông tin theo mẫu, ký, đóng dấu, scan và gửi lại cho chúng tôi qua email : ipcmientrung@gmail.com

Bước 3

Chúng tôi sẽ bắt đầu dịch vụ ngay sau khi nhận được bản Đăng ký chính thức qua email và Thanh toán của khách hàng vào tài khoản được chỉ định.